Om en flicka säger att hon har en pojkvän är att den totala förkastande